Generalforsamling 2019

Kære medlemmer.

Tirsdag d. 2. april kl. 19.00 i Frivilligcenter Langeland (Fredensvej 1 Rudkøbing), vil der være ordinær generalforsamling. Kun medlemmer med gyldigt medlemsskab har adgang.

Dagsorden i følge vedtægter:

1.Valg af dirigent

2.Formandens/bestyrelsens beretning

3.Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Valg af ungdomsrepræsentant

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

6.Valg af revisor og revisorsuppleant

7.Behandling af indkomne forslag

8. Evt.

 

Vel mødt.

Venlig hilsen bestyrelsen

Please follow and like us: