Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne

David Jørgensen

Bestyrelsesformand Hjælper og bestyrelse siden 2004

Ansvarlig for drift og hjælpere

Fitnessinstruktør

 

Bo Rosenbeck

Næstformand

Bestyrelse siden 2013 Hjælper siden 2012

Fitnessinstruktør

 

 

Anja Jeppesen

Bestyrelse siden 2018 Kasser

Hjælper siden 2017

 

Almir Nasufovic

Bestyrelsen siden 2019

Mathias Hvass

Bestyrelsen siden 2018

Klaus Madsen

Bestyrelsen siden 2020

Fitnessinstrnuktør