Skip to content
medlems info

ordensregler

Ordensregler i Langelands Body og Motionsklub
Træningslokalerne og indgangsdøren er videoovervåget. Kun formand og næstformand har adgang til videooptagelserne. Optagelserne bruges dels til kriminalpræventiv foranstaltning, men også til kontrol af adgang og adfærd i træningslokalet. Det har vist sig nødvendigt med overvågning, for at opnå adgang uden for bemandet åbningstid, da overtrædelser af reglerne desværre ikke er sjældne.

Bemærk at der er yderligere og skærpede regler til adgang og færdsel i forbindelse med Covid-19 epidemien. Se mere her.

1. Medlemskabet er personligt

Nøglebrikken er personligt og benyttes til at åbne for adgangen til Langelands body- og motionsklub.

Det er forbudt lade andre træne på sin personlige nøglebrik.

Det er ikke tilladt at lukke nogen ind i klubben.

Ingen gyldig nøglebrik- ingen adgang.

2. Alle skal tjekke ind

ALLE medlemmer, der benytter Langelands body- og motionsklub skal registrere sin nøglebrik ved indgangsdøren.

Ingen gyldig nøglebrik – ingen adgang.

3. Træning i klubben

Al træning foregår på eget ansvar.  Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader træning og deltagelse i aktiviteterne i Langelands body- og motionsklub. Langelands body- og motionsklub kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader.

Ved medlemskab accepterer man klubbens regler, åbningstider, tyveriforanstaltninger samt videoovervågning.

4. Omklædning og træningstøj

ALLE medlemmer der træner skal være omklædt. Det vil bl.a. sige, at træningen skal foregå i træningstøj.

Cowboybukser o.l. er ikke tilladt.

Der må ikke trænes i tøj, der kan virke anstødeligt på andre, ligesom bar overkrop ikke er tilladt.

Bare tæer og udendørssko er ikke tilladt i træningsområdet.

Tasker og tøj SKAL opbevares i omklædningen. Ved vintertid eller ved meget beskidt fodtøj, stilles dette ved indgangsdøren.

5. Oprydning

Vis hensyn. HUSK håndklæde til at aftørre maskinerne. Hvis du har svedt meget, brug sprit fra sprayflaskerne og tør efter. Dette gælder altid for konditionsmaskiner. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som din træning skrider frem.

6. Ingen rygning

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i klubben, heller ikke i døråbningen.

7. Følg de generelle anvisninger i centret

Anmodning og henvisninger fra bestyrelsen, hjælperne og informationstavlen skal altid følges.

Adgang bag disken er ikke tilladt.

8. Vis hensyn

Vis hensyn til omgivelserne og andre medlemmer. Vi er mange medlemmer om maskinerne, brug kun én maskine af gangen.

Støjende, provokerende eller stødende adfærd overfor andre kan medføre bortvisning. Det er ikke tilladt at smide med vægte. Benyt maskinerne varsomt.

9. Lukning – sidste person der forlader lokalet

Er man sidste person der forlader klubben, skal man sikre sig at der er lukket vinduer/døre alle steder, at maskiner er slukket, at der er ryddet op og alt lys slukket. Sker der indbrud/hærværk pga. forglemmelse, vil sidste person der forlader klubben, hæfte for eventuelle tab og skader på Langelands body- og motionklubs ejendom.

10. Doping

Doping er ikke tilladt.

Doping, og alle former for præstationsfremmende midler er forbudt. Vi samarbejder med Antidoping Danmark, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg og rapportering.

Som medlem er man forpligtiget til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste, når man er i klubben.

Din adfærd kan give mistanke om dopingmisbrug, og noteres i AntidopingDanmarks dagsrapport til skærpet overvågning.

11. Overtrædelse af regler

Kommer det til bestyrelsens kendskab, at reglerne ikke overholdes af medlemmet, kan adgangen indskrænkes og i grove tilfælde kan det medføre udelukkelse fra klubben. Bestyrelsen fastsætter regler herfor.

Ved første overtrædelse af reglerne gives en advarsel. Ved anden overtrædelse gives karantæne i 3 måneder (uden mulighed for refusion af kontingent). Ved tredje overtrædelse udelukkelse medlemmet fra foreningen i 2 år (uden mulighed for refusion af kontingent). Bestyrelsen kan altid vælge at give karantæne eller bortvise et medlem ved overtrædelse af reglerne uden først at give en advarsel. Det er altid et konkret skøn fra bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse skal i henhold til vedtægterne foreligges generalforsamlingen.