Pause af medlemsskab

Det er muligt at sætte sit medlemsskab på pause i op til ét år.

Der skal meddeles en slutdato for pausen. I pauseperioden skal der stadig betales medlemsskab for at opretholde sit kontingent. Eventuel resterende restperiode af ens kontingent, vil bortfalde såfremt ens medlemsskab ikke fornyes. 

En pauseperiode skal være mindst 1 måneds varighed og der gives højest to pauseperioder pr. år.