Skip to content
 

Vi ændre vores priser

Kære medlemmer

Vi ændrer og forenkler vores priser: Det årlige medlemskab der normalt betales sideløbende med ens kontingent, indregnes nu i alle kontingentsatser. Samtidig hæver vi priserne med nogle få procent, efter mere end 15 år med de samme priser. Vi er lige som alle andre, også ramt af blandt andet stigende elpriser.

Fremover betales der kr. 100,- i indmeldelsesgebyr af foreningen. Man er medlem af foreningen, mens man har et aktivt kontingent. Fornyer man ikke sit kontingent, slettes ens medlemskab efter én måned. Ønsker man herefter igen at blive medlem, betales atter et indmeldelsesgebyr. Bemærk, at det forsat er muligt at pause sit kontingent, som beskrevet på vores hjemmeside.

For alle jer der er medlem, betyder det, at jeres nuværende medlemskab kører videre som hidtil, men næste gang I skal forny jeres kontingent, vil de nye priser være gældende.

Vores nye priser fremgår af vores hjemmeside.

Indskrænkelse af bemandet åbningstid: Vi er desværre også i en periode, nødsaget til at indskrænke åbningstiderne med mulighed for personlig betjening. Se åbningstider på vores hjemmeside. Årsagen er skader og frivillige der har søgt nye udfordringer.

Har du lyst til at blive frivillig? Du skal være mødestabil, serviceminded og kunne betjene vores IT-system (vi sørger for oplæring). Vi giver gratis træning, julefrokost og træningstøj til vores frivillige. Kontakt foreningens formand, David, på formand@bodyogmotion.dk hvis du vil vide mere.

 

Med ønske om et rigtig godt nytår og med venlig hilsen

Bestyrelsen i Langelands body- og motionsklub